Χαρτί Εκτύπωσης

Τα φωτογραφικά χαρτιά διακρίνονται σε χαρτιά τύπου porous και σε χαρτιά τύπου swellable. Υπάρχουν όμως και υβριδικά χαρτιά, που εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα και των δύο κατηγοριών. Σημειώνουμε ότι επειδή οι περισσότεροι εκτυπωτές χρησιμοποιούν έγχρωμα μελάνια τύπου dye, η πλειονότητα των φωτογραφικών χαρτιών είναι σχεδιασμένα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες αυτών των μελανιών.

Εκτύπωση Email

Copyright © 2016 - 2019 Tech4Net - All Rights Reserved
Designed & Hosted by Tech4Net.gr