Διαχείριση Εκτυπώσεων

Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια διαδικασία που εξασφαλίζειι στην επιχείρηση τον απόλυτο έλεγχο και επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους των εκτυπώσεων έως και 30% και εστιάζει στην:

 • Ομογενοποίηση και διαχείριση όλου του εκτυπωτικού εξοπλισμού
 • Αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών σχετιζόμενων με τον κύκλο εκτυπώσεων
 • Αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας δεδομένων

Σχετικές έρευνες σε εταιρικές εκτυπώσεις έχουν δείξει ότι :

 • Το 3% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησής αντιστοιχεί σε δαπάνες σχετικές με τις εκτυπωτικές εργασίες
 • Το 33% των εργαζομένων έχουν δει εμπιστευτικά έγγραφα σε εκτυπωτικά μηχανήματα
 • Το 15% του χρόνου των επιχειρήσεων ξοδεύεται σε θέματα διαχείρισης και εκτύπωσης εγγράφων
 • Το κόστος του εξοπλισμού είναι μόλις το 27% του συνολικού κόστους διαχείρισης των εκτυπωτών

Οφέλη MPS

 • Δυνατότητα αναλυτικής αναφοράς εκτυπώσεων και έλεγχος των σχετικών δαπανών
 • Το κόστος ανά σελίδα είναι κοινό για όλες τις εκτυπωτικές συσκευές
 • Αυτόματη κατανομή δαπανών στα αντίστοιχα κέντρα κόστους
 • Προληπτική και κατασταλτική συντήρηση χωρίς επιπλέον χρεώσεις
 • Μία σύμβαση συντήρησης για όλες τις εκτυπωτικές συσκευές από έναν προμηθευτή
 • Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία αναπλήρωσης αναλωσίμων
 • Έγκαιρη αναπλήρωση και περιορισμός stock αναλωσίμων
 • Μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας (service alerts) o προμηθευτής ενημερώνεται για το είδος της βλάβης

Εκτύπωση Email

Copyright © 2016 - 2019 Tech4Net - All Rights Reserved
Designed & Hosted by Tech4Net.gr